Γιατί ο χριστιανισμός είναι η αληθινή θρησκεία!!

0
2944

Πιο κάτω θα δούμε τους λόγους που ο χριστιανισμός είναι η αληθινή θρησκεία, και σε τι υπερέχει από τις υπόλοιπες θρησκείες ή φιλοσοφίες, οι οποίες είναι υποδεέστερες και αναληθείς – κάτι το οποίο δεν μας αφήνει να δεχθούμε ως ορθές τις δικές τους διδαχές. Στην Αγία Γραφή αναγράφεται η αληθινή θρησκεία εφόσον:

1. Περιέχονται εκατοντάδες προφητείες, όπου οι πλείστες εκπληρώθηκαν ήδη και αυτό αποδεικνύει ότι είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο.

2. Οι ανασκαφές και τα ευρήματα της αρχαιολογίας, αποδεικνύουν χρόνο με τον χρόνο, ότι τα στοιχεία που δίνει η Αγία Γραφή είναι ορθά και όχι μύθοι (πρόσωπα, γεγονότα, πόλεις κ.τ.λ.).

3. Η Αγία Γραφή γράφτηκε από 40 περίπου πρόσωπα, που δεν έζησαν την ίδια εποχή για να συνεννοούνται μεταξύ τους να μη γράφουν αντίθετα πράγματα. Επίσης δεν υπήρχε η τυπογραφία για να κατέχουν ή γνωρίζουν ο καθένας, όλα τα προηγούμενα βιβλία της, ούτως ώστε να ξέρουν πώς να γράψουν τα επόμενα. Παρόλα ταύτα η Αγία Γραφή δεν περιέχει αντίθετες διδαχές / πιστεύω και είναι σαν να γράφτηκε από ένα πρόσωπο. Οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής έζησαν σε διαφορετικές εποχές, κατά τη διάρκεια 1600 ετών (από το 1500 π.Χ. μέχρι το 100 μ.Χ.), άρα αυτοί εμπνέονταν από ένα πρόσωπο όπως ο Θεός, που ζούσε όλα αυτά τα χρόνια, συντονίζοντάς τους να γράφουν ένα αρμονικό βιβλίο χωρίς αντιφάσεις. Άλλες θρησκείες βλέπουμε να γράφτηκαν από ένα μόνο πρόσωπο που είχε την αλαζονεία να πιστεύει ότι μόνο αυτό κατέχει την όλη αλήθεια. Αυτά τα πρόσωπα έγραφαν συνήθως ένα θρησκευτικό βιβλίο για να ελκύσουν την προσοχή και τη δόξα προς το πρόσωπό τους και να εξαπλώσουν τη δική τους κοσμοθεωρία και τρόπο ζωής.

4. Σε αρκετά εδάφια της Αγίας Γραφής, κατηγορείται ο λαός Ισραήλ που ήταν ένας σκληρόκαρδος και άπιστος λαός, και επίσης κατηγορούνται οι βασιλείς και ιερείς του. Αν η Αγία Γραφή δεν ήταν θεόπνευστος, αλλά ήταν έργο ανθρώπων, τότε οι συγγραφείς της θα εξυμνούσαν το έθνος τους. Επίσης οι βασιλείς και ιερείς θα αφαιρούσαν τα εδάφια που ήταν εναντίον τους.

5. Στο ανώτερο πνευματικό χαρακτηριστικό που είναι η αγάπη Α’ Κορινθίους 13:1,2,3,13 προσδίζεται μεγάλη έμφαση και δίδεται ο επακριβής ορισμός της, περισσότερο στην Αγία Γραφή παρά σε οποιοδήποτε άλλο βιβλίο Ρωμαίους 13:8-10, Ματθαίον 22:36-40, Α’ Κορινθίους 13:4-7. Τα μηνύματα αγάπης που δίδει η Αγία Γραφή δείχνουν ότι είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο στο οποίο αναγράφεται ο λόγος του Θεού. Ο Θεός ως το ανώτερο ον, είναι λογικό ότι θα πληρούται από το ανώτερο πνευματικό χαρακτηριστικό που είναι η αγάπη Α’ Ιωάννην 4:8. Σε καμία άλλη θρησκεία δεν συναντάμε τέτοιο Θεό αγάπης όσο στη Αγία Γραφή και αυτό δείχνει ότι ο Θεός της Αγίας Γραφής είναι ο αληθινός Θεός. Ο Θεός Πατέρας τόσο αγάπησε τον κόσμο που έδωσε τον Υιό του το μονογενή να θυσιαστεί για χάρη μας Ιωάννην 3:16. Ο Υιός Του Θεού ο Χριστός, που είναι και αυτός Θεός, εκένωσε εαυτόν Φιλιππησίους 2:5-8, δηλαδή δέχτηκε να μειωθεί ως Θεός, να γίνει άνθρωπος και να έλθει να ζήσει ανάμεσά μας. Έτσι ο Θεός της Αγίας Γραφής δεν μιλάει εκ του μακρόθεν προς τον άνθρωπο, όπως συμβαίνει στα βιβλία άλλων θρησκειών, αλλά από αγάπη προς εμάς κατέβηκε στη γη, έζησε ανάμεσά μας, σταυρώθηκε και θυσιάστηκε για χάρη μας.

Για τους πέντε πιο πάνω λόγους που έχουμε αναφέρει, ο χριστιανισμός είναι η αληθινή θρησκεία· και μόνο μέσα από το χριστιανισμό και την Αγία Γραφή μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια και τις ορθές απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα της ζωής. Ο άνθρωπος δεν σώζεται ή γίνεται καλύτερος, απλώς με το να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός (Εξάλλου και ο διάβολος γνωρίζει ότι υπάρχει Θεός, αλλά αυτό δεν τον σώζει ή τον κάνει καλύτερο). Ο άνθρωπος πρέπει να επιλέγει την αληθινή θρησκεία που είναι ο χριστιανισμός, και την Αγία Γραφή που διδάσκει το πώς σώζεται ο άνθρωπος διαμέσου της πίστης και πώς γίνεται καλύτερος όταν τηρεί τις εντολές.

Πηγή: pistevo.eu