ΣΕΙΣΜΟΣ! Θα καταργηθεί το Άβατο;…

0
3814

ΣΕΙΣΜΟΣ! Θα καταργηθεί το Άβατο;…

 
Το ενδεχόμενο να καταργηθεί το Άβατο του Αγίου Όρους εξετάζει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, μια οργάνωση με 157 εκκλησίες μέλη σε περισσότερες από 100 χώρες.

Η παγκόσμια οργάνωση εξέδωσε μια απόφαση, σύμφωνα με την οποία ζητούν να καταργηθεί το Άβατο. Μάλιστα, η απόφαση έχει τον τίτλο “Κατάργησις ΑΒΑΤΩΝ σε διάφορα μέρη του πλανήτη κόσμου των Χριστιανικών ‘Εκκλησιών’ καθώς και διαφόρων θρησκειών”.

Δεν άργησε να έρθει η απάντηση του Αγίου Όρους, διά στόματος του πολιτικού διοικητή της Αυτόνομης Μοναστικής Πολιτείας Αγίου Όρους, Αρίστο Κασμίρογλου: ” Το ‘Άβατον του Αγίου Όρους δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Το Άγιον Όρος ανήκει στους οικιστές του και ουδείς μπορεί να εισέλθει σε αυτό χωρίς την άδειά τους, πόσο μάλλον να αλλάξει τους κανόνες του. Ακόμη και για τις επισκέψεις προσκυνητών απαιτείται η προηγούμενη έκδοση ειδικού ‘Διαμονητηρίου’.

Το ‘Άβατον’ ισχύει αιώνες και είναι κατοχυρωμένο με διεθνείς συμβάσεις. Στο σύμφωνο προσχώρησης της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατοχυρώνονται όλοι οι ιεροί κανόνες του Αγίου Όρους, ακόμη και οι ‘εθιμικώς ισχύοντες'”.