Πόλεμος στο ‘Αγιον Όρος!!! Καταγγελίες φωτιά των μοναχών..

0
3358

ΠΟΓΚΡΌΜ ΔΙΏΞΕΩΝ ΜΟΝΑΧΏΝ ΣΤΟ ΆΓΙΟΝ ΌΡΟΣ

ΠροσπαΘώντας νά όποφύγει τά χειρότερα πού έκ τών πραγµάτων ερχονται ό Οίκουµενικός Πατριάρχης Βαρθολοµαίος ξεκίνησε ένα πογκρόμ διώξεων Αγιορειτών μοναχων πού άντιδρουν σθεναρά στά οίκουµενιστικά-αίρετικά σχέδιά του.

Τήν ίδια στιγµή πολλές Άγιορείτικες Μονές, οι οποίες ειχαν πρωτοστατήσει στή σύγκληση Διπλής Σύναξης καί στήν αποστολή της επιστολής που κατέγραφε τίς θέσεις τών Άγιορειτών Πατέρων έναντι τών κειµένων της ψευτοσυνόδου του Κολυµπαρίου εξετάζουν την περαιτέρω στάση τους καί το ενδεχόµενο διακοπής του µνηµόσυνου του Πατριάρχη. Κι αυτό γιατί οί προσεκτικές πατερικά καί Θεολογικά τεκµηριωµένες επισηµάνσεις τους άγνοήθηκαν παντελώς.

‘Η ‘ίερά ‘Επιστασία εξάλλου δέχεται πιέσεις από διαρκώς αυξανόµενη οµάδα Άγιορειτών µοναχών νά ασχοληΘεί µε τό καυτό ζήτηµα τών αποφάσεων της Συνόδου του Κολυμπαρίου καί νά προχωρή σε Διπλή Σύναξη τών ηγουμένων τών 19 µονων (γιατι η 18η κατα σειρά προτεραιοτητος ειναι η γνησια Ιερα Μονη Εσφιγμενου με Καθηγουμενο τον +Αρχιμανδρίτη Μεθοδιο η οποία πρωτοστατει στον Ιερό αγώνα κατά της παναιρεσεως του Οικουμενισμού απο το 1975 κόβονται το μνημόσυνο στον προκατόχων Πατριαρχων… ) ετσι θα κρίνει τό θέµα της διακοπης της µνημόνευσης. όπως είχε ακριβώς γίνει έπί πατριαρχίας τών δύο προκατόχων του Βαρθολοµαίου.

Την ίδια στιγµή εκδιώκονται καί τιμωρούνται µοναχοί από κελιά της Μονής Χιλανδαρίου καί της Μεγίστης Λαύρας,ακολουθώντας ο Παναιρετικος Οικουμενιστης Πατριάρχης Βαρθολομαῖος την ίδια τακτική όπως έκανε στην Ιερά Μονή Εσφιγμένου Αγίου Όρους Άθω.

Πλέον αρχίζει σιγά σιγά να καθαρίζει το τοπίο και να αποδεικνυεται πλέον καθαρά ότι η νέα σφετεριστικη ομάδα που θεσπισε ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος σαν Νέα Εσφιγμένου με τοποτηρητη τον λαθρα ηγούμενο Βαρθολομαίο Γαζετα δεν υφισταται…
Μάλιστα ο ίδιος ο κ. Βαρθολομαίος Γαζετας το έχει καταλάβει ότι πλησιάζει το τέλος του και από Φαναριωτικους κύκλους ακούγεται ότι ζητάει από τώρα απο τον Πατριαρχη σαν αντικατασταση της ψευδοηγουμενιας να αναλάβει Μητρόπολη εκτός του Αγίου Όρους. (!!!)

Διακοπή μνημοσύνου

Ήδη πλησιάζουν τίς τρείς εκατοντάδες οί Αγιορείτες µοναχοί πού διέκοψαν τό µνηµόσυνο τού Πατριάρχη καί άπροκάλυπτα τόν έκλαµβάνουν πλέον ώς αιρετικό…

Μεταξύ αύτών καί ό προϊστάµενος της Μονής Μεγίστης Λαύρας π.Σάββας, ό όποιος έπειτα άπό παρασκηνιακές πιέσεις πού άσκήθηκαν άπό τό Φανάρι πρός τόν ηγούµενο της Μονής +Αρχιμανδρίτη Πρόδροµο μέ φθηνές δικαιολογίες αποµακρύνθηκε άπό τή Θέση του μετά τή δηµόσια δήλωσή του ότι διακόπτει τη μνηµόνευση τού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Ό π. Σάββας τιµωρήθηκε έξ αίτιας τού άγώνα του κατά τού οίκουμενισµού ακολουθώντας πιστα το ομολογιακό παραδειγμα της Ιερας Μονης Εσφιγμένου Αγίου Όρους Άθω στην προσπάΘεια εκ µέρους του Φαναρίου νά σβήσει τίς εστίες του άντί-οικουµενισµού πού μπορούν νά ανάψουν µεγάλη φωτιά στό Περιβόλι της Παναγίας…

Μέ κάθε τρόπο άκόμη τό Φανάρι έχει έπιστρατεύσει κάθε Θεμιτό καί άθέµιτο µέσο µέ άπώτερο στόχο νά καταστείλει τίς αντιδράσεις τιµωρώντας παραδειγµατικά τούς πρωτοστατουντες σ’ αύτές µοναχούς. Σύµφωνα µέ πληροφορίες τουλάχιστον” επτά ηγούμενοι των Ιερων Μονων έχουν µπει στό στόχαστρο του Πατριάρχη.

Είδικοί άπεσταλµένοι κληρικοι άλλά και λαϊκοί έπισκέπτονται τίς επιφοβες Ιερες Μονές καί βολιδοσκοπουν την Αδελφότητα…Εμμέσως µάλιστα υπενθυμιζουν τήν καθαίρεση του ηγουμένου της Μονης Ξηροποτάµου καί δύο άλλων μοναχών πριν άπό χρόνια όταν ήρθε σε σε ευθεία αντιθεση με το Φανάρι!

Τό “Αγιο Όρος όµοιάζει, συµφωνα µε τις ίδιες πηγές, ώς καζάνι πού βράζει άφου όλοενα και περισσότεροι μοναχοί πνεουν μενεα κατά τους Παναιρετικου Οικουμενιστή “Πατριάρχη” Βαρθολομαίου Αρχοντωνη κατηγορωντας τον ότι πορευεται σε ολισθηρο αντι-ορθοδοξο δρόμο και εναγκαλιζεται με την αίρεση του Παπισμού και όχι μόνο.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό αναµένεται τίς προσεχείς εβδομαδες νά συνέλθει ή Σύναξη κληρικών καί λαϊκών προκειµένου νά εξετάσει αφενός µέν την περαιτέρω στάση της καί άφετέρου να στηριξει τούς 300 κελλιώτες µοναχούς που δεν µνημονεύουν τόν Πατριάρχη.

Εχουμε δηλώσει πώς σε Θέµατα Πίστεως και άνηΘικότητας, δέν κάνουµε υπακοή, άλλά ακολουΘουμε τίς επιταγές των Αγιων Πατέρων καί κατ ‘επέκτασιν του” Ευαγγελίου.

Η αναγνώριση παναιρετικου Παπισμού ως αδελφή εκκλησία προκύπτει στήν πράξη καί άπό τήν σκανδαλώδη υποδοχή καί συµµετοχή του αιρεσιάρχη καί άντιχριστου Πάπα στην θρονική εορτή της Εκκλησίας Κωνσταντινουπολεως στίς 30 Νοεμβρίου τού 2014 κατά την οποία γιά πρώτη φορά µετά τά σχίσµα µνηµονεύΘηκε από τον πατριαρχικό διάκονο στα είρηνικά της Θείας Λειτουργίας .μ.

Ο πάπας ως κανονικός επίσκοπος φέρων τό “επισκοπικό του” ωμοφοριον”το .Τα ίδια πρωτακουστα καί πρωτοφανή δε έγιναν καί κατά την επισκεψη του προηγουµένου πάπα Βενεδίκτου στην Κωνσταντινούπολη (Νοέµβριος 2006) οταν του εψαλαν πολυχρόνιο, ειδικά απολυτικια, “ευλογημενος ο ερχομενος εν ονόματι Κυρίου “τόν εΘυµίαζαν οι διάκονοι προσερχόµενο, του έδωσε λειτουργικό ασπασµό ό πατριάρχης μέσα στή Θεία Λειτουργία καί του επέτρεψαν να πεί τό «Πάτερ ήµών» καί πλείστα αλλα, µε τα οποία κουρελιάσθηκαν οί ‘Ιεροί Κανόνες, πού απαγορεύουν τίς συµπροσευχές με τούς αιρετικούς. Καί δέν φτάνει αύτό, αλλά προχωρά έτι περαιτέρω καί στον διαθρησκειακό Οίκουµενισµό. »Στήν 6ην Παγκόσµια Συνάντηση .

«Θρησκείας καί Ειρήνης» στίς 4 /1/1994 ο πατριάρχης Βαρθολοµαίος δήλωσε:

Εµείς οί θρησκευτικοί ηγέτες πρέπει να φέρουνε στό προσκήνιο τίς πνευματικές αρχές τού Οίκουµενισµού, της αδελφοσύνης καί της είρήνης. Άλλα για να τό πετύχουμε αύτό πρέπει να είµαστε ενωµένοι στό πνεύµα τού ενός θεού, ΡΚαθολικοί, καί “Ορθόδοξοι, Προτεστάνται καί Εβραίοι, Μουσουλµάνοι, Ινδοί, Βουδισταί. »!!!

Ποιον Θεό εννοεί;
Τό διευκρινίζει « Αύτόν πού ταιριάζει στόν καθένα»!!!

(«ΕΠΙΣΚΕΨ|Σ» αρ. 494, σελ. 29 Γενεύη 1994, καί Ορθόδοξος Τύπος 11- 9-2009)…>>

Ο ίδιος είχε δηλώσει (ΕΠΙΣΚΕΨ!Σ, αρ 523. σελ 12, Γενεύη 1995)ότι <<Όλες οι θρησκείες είναι οδοι σωτηρίας>>!!!!!

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ