Δείτε γιατί οι Δειλοί θα είναι… ”πρώτο τραπέζι κόλαση”

Στὴν Κόλαση ὑπάρχουν πολλὲς κατηγορίες κολασμένων, μέσα σὲ διάφορες τυραγνίες καὶ βασανιστήρια.

Σὲ μία ἀπ’ αὐτὲς και πρωτοι κατά σειρά ,περιγράφονται ὅλοι οἱ: ΔΕΙΛΟΙ- ΠΟΡΝΟΙ-ΜΑΓΟΙ-ΦΟΝΕΙΣ-ΒΔΕΛΥΡΟΙ και άλλοι.

Στον εξωνάρθηκα τοῦ Ι.Ναού της Μεγίστης Λαύρας (εκεί που διώκονται οι θαρραλέοι αγωνιστές αντι-οικουμενιστές Μοναχοί ) ἱστορεῖται ὁ Παράδεισος καὶ ἡ Κόλαση.

Ἐντύπωση μᾶς κάνει πὼς ἀκόμη καὶ οἱ δειλοί, ποὺ φοβοῦνται ἢ δὲν κρίνουν φρόνιμο νὰ ἐκθέσουν τὸν ἑαυτὸ τους μπροστὰ στὴν Ὁμολογία Τοῦ Χριστοῦ,(και ιδιαίτερα στην σημερινή Οικουμενιστική εποχή) θὰ κολασθοῦν πρώτοι και ἐξίσου μαζὶ μὲ τοὺς μάγους, τοὺς παλιανθρώπους καὶ ἄλλους, ἔστω καὶ ἐὰν αὐτοὶ οἱ δειλοὶ ὑπῆρξαν κατὰ τὰ ἄλλα, ἠθικοί, ἥσυχοι, «καλοὶ χριστιανοί» κ.ἅ.

¨ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΟΣ¨

pentapostagma.gr